>

Kategori
Genom att klicka på markeringen så öppnas varje kategori var för sig i ett nytt fönster.

 • Aura - Människans utstrålning - 
 • Chakra - Människans energipunkter - 
 • Färgers betydelse  - Så påverkas människan av färger - 
 • Guide/vägledare - Någon/några som vi är tilldelade vid vår födsel - 
 • Healing - Healing en behandlingsform världen över - 
 • Intuition - Intuition en omedelbar uppfattning eller förståelse -
 • Indigobarn - Barn som levt många tidigare liv - 
 • Kristallbarn - De är styrda av hjärtat och inte av sitt ego - 
 • Kanalisering -  Att motta information ifrån "den andra sidan"-
 • Medium - Mediumskap och det att vara medium -
 • Pendel - Ett redskap för vår intuition -
 • Skyddsängel - En ängel som beskyddar dig genom hela livet -
 • Änglakort - Ett verktyg/hjälpmedel som har använts till spådom och vägledning i åratal -