>

Änglakort

Änglakort är ett verktyg/hjälpmedel som har använts till spådom och vägledning i åratal.                  
De har använts av många människor som blivit berörda genom att de har hjälp till att hitta lugnet, ron, gett tröst och insikt både i glädjande stunder lika så i stunder där livet känns tungt och svårt.

Änglakort ger ifrån sig kärleksfulla budskap som är menat för att hjälpa människan i både svåra samt goda situationer i livet.
Den som lägger kort för dig börjar med att rena sina kort, därefter välsignar man dem för att kunna få en så fin och god kontakt med korten som möjligt, eller med änglarna i detta tillfälle.

I vissa fall frågar den som skall lägga kort för dig efter ditt födelsedatum och namn, i vissa fall behöver man inte få vetskap om detta då den som lägger korten arbetar så bra tillsammans med sina änglakort att detta är oviktigt.                                                                      
När detta inte behövs så tar personen i fråga in din energi såpass bra att den avspeglar sig i det korten förmedlar.

Den som lägger kort för dig vill därefter att du ställer din eller dina frågor och så blandas korten väl för att sedan läggas upp.
Ett av de vanligaste sätten att göra det på är att lägga upp tre kort - Dåtid, nutid samt framtid.
Dessa tre kort representerar dina frågor, men det finns flera olika sätt att göra det på där tillexempel fler kort läggs upp.
Korten kommer sedan att vändas på och den som lägger korten för dig tar in all den information som korten ger tillsammans med änglarnas råd och budskap för att ge dig bäst möjliga svar på din fråga/ frågor.

"Text skriven av vår vägledare Annette, bilder är lånade från webben."

Lämna gärna en kommentar

Änglakort - Schanti -