>

Aura

Aura är människans utstrålning.
Det är ett energifält som vibrerar runt vår kropp och det kan variera i färg från person till person. Det finns också flera olika metoder för att se sin aura.
Ett sätt kan vara att ställa sig upp emot en vit bakgrund.
Försök att fästa blicken på personen som står framför dig.
Gäller det dig själv så fokusera på en punkt på den vita bakgrunden.
Det kan till en början bli en dimma innan färgen dyker upp runt personen i fråga. Detta är aurafärgen.

De olika aurafärgernas betydning;


RÖD
Den röda färgen symboliserar stark passion. Personen har starka känslor och har mycket kärlek att ge. Denna färgen kan också indikera på att personen i fråga är född till att vara ledare. Färgen röd är också förbunden till rotchakrat.

ORANGE
Den orangea färgen symboliserar självförtroende och en stark vilja. Personen kan vara självcentrerad och egoistisk. Denna färg kan också indikera på att personen i fråga är väldigt kreativ. Orange är också förbunden till navelchakrat.

GUL
Den gula färgen symboliserar en hög andlighet. Personer med en gul aura är som regel väldigt intelligenta och kreativa. Denna färg kan också indikera på att personen i fråga är lycklig. Gul är förbunden till solar plexuschakrat.

GRÖN
Den gröna färgen symboliserar healing och harmoni. Personer med en grön aura har förmågan till att heala och ta hand om andra. De tycker om fred och harmoni. Denna färg kan också indikera på att personen i fråga är i balans. Grön är förbunden till hjärtchakrat.

BLÅ
Den blå färgen symboliserar healingförmågor och andlig kontakt. Personer med en blå aura kan ha väldigt starka åsikter. Denna färg kan också indikera på att personen har en stark inre ro. Blå är förbunden till halschakrat.

INDIGO
Indigofärgen symboliserar klarsyn, oavsett om personen ifråga är klar över det eller inte. Personer med en indigo aura har en djupare förståelse för saker och har en stark andlig intention. Indigo är förbunden till pannchakrat.

VIOLETT
Violett färgen symboliserar magi. Personer med en violett aura är ofta väldigt spirituella. Den violetta färgen har också mycket gemensamt med indigo auran. Violett är förbunden till kronchakrat.

VIT
Den vita färgen symboliserar gudomlighet och hög andlighet. Personer denna aura är sällsynta. Personer med vit aura har som regel en väldigt god kontakt med sitt medvetande. Vit är förbunden med det åttonde chakrat – själen.
 

GRÅ
Den grå färgen symboliserar att personen inte har det så bra. Antingen om det beror på sjukdom eller om personen i fråga är tillbakadragen och återhållsam.

BRUN
Den bruna färgen symboliserar moder jord. Personer med brun aura tycker som regel bäst om att vistas i naturen. Personer med brun aura har ofta goda ambitioner.

SVART
Den svarta färgen symboliserar det som är dolt. Detta kan bero på många olika anledningar som depression, ångest eller en önskan om förändring. Personer med svart aura behöver vila och finna vad de vill vidare med sitt liv.  
 

 

Lämna gärna en kommentar

Aura - Schanti -