>

Chakra

Chakran är energipunkter som finns i vår kropp och de är med och påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Därför är det viktigt att dessa är i balans.

Här berättar vi om åtta (8) stycken chakrapunkter vilka är:


Aurachakra
Placering: Rätt ovanför huvudet                                                                                                             Färg: Vit                                                                                                                                                   Element: Högre medvetande                                                                                                                   Om aurachakrat är i obalans kan detta påverka din aura vilket medför negativ energi.
Är det däremot i balans vill det ge dig ett starkare ljus och beskydda din kropp för negativa energier.


Kronchakrat
Placering: På toppen av ditt huvud under fontanellen                                                                 Färg: Violett                                                                                                                                           Element: Ande                                                                                                                                           Körtel: Tallkottkörteln (Epifysen)                                                                                                           Om kronchakrat är i obalans kan det påverka din hud samt ditt huvud.                               Obalansen kan orsaka depressiva tankar, men är det däremot i balans kan du lättare ha förmågan att kunna kommunicera med det andliga.

Pannchakrat - det tredje ögat
Placering: Mitt i din panna strax ovanför dina ögonbryn.                                                           Färg: Indigo                                                                                                                                         Element: Ande                                                                                                                                           Körtel: Hypofysen                                                                                                                                     Om Pannchakrat är i obalans kan detta påverka dina bihålor och dina ögon, detta kan skapa huvudvärk.                                                                                                                                 Pannchakrat kallas också för - det tredje ögat - vilket är knutet till ditt sjätte sinne.

Halschakrat
Placering: Strax bakom ditt struphuvud                                                                                             Färg: Blå                                                                                                                                                 Element: Eter                                                                                                                                           Körtel: Sköldkörtel                                                                                                                                     Om halschakrat är i obalans kan detta påverka munnen, öronen samt halsen vilket kan blockera din kommunikationsförmåga.

Hjärtchakrat
Placering: Mellan brösten, bakom hjärtat                                                                                           Färg: Grön                                                                                                                                               Element: Luft                                                                                                                                             Körtel: Thymuskörteln                                                                                                                               Om hjärtchakrat är i obalans påverkas hjärta samt lungor.                                                         Är ditt hjärtchakra i obalans kan du ha svårt för att motta den kärlek du behöver vilket då gör att du påverkas på ett psykiskt plan.

Solar Plexus
Placering: Under bröstet, mitt på magen                                                                                           Färg: Gul                                                                                                                                                Element: Eld                                                                                                                                             Körtel: Bukspottskörteln                                                                                                                           Om solarplexus chakrat är i obalans kan detta ge vanligt förekommande magsjukdomar så som smärta i magen, illamående med mera.                                               Obalansen i detta chakrat kan också få dig att känna dig mindre värd vilket kan medföra att du inte vågar stå upp för dig själv.                                                                               Detta chakrat är även kallat för energimagen då du som oftast får en känsla i magen när något är rätt eller fel.

Navelchakrat
Placering: Strax under naveln                                                                                                             Färg: Orange                                                                                                                                      Element: Vatten                                                                                                                                 Körtel: Äggstockar samt testiklar.                                                                                                         Om navelchakrat är i obalans kan detta påverka könsorganen och urinblåsan.               Obalans i detta chakrat kan också försämra fertiliteten.                                                             Du kan även ha svårt för att känna tillit och trygghet vilket skapar oro.

Baschakrat
Placering: Strax ovanför könsorganen                                                                                               Färg: Röd                                                                                                                                             Element: Jord                                                                                                                                         Körtel: Binjurarna                                                                                                                                   Om baschakrat är i obalans kan detta påverka skelett samt blodcirkulation.                   Du kan också mista kontakten med nutiden.                                                                                   Är det däremot i balans kan du skicka vidare energi till övriga chakran och känna samhörighet med moder jord.  

Lämna gärna en kommentar

Chakra - Schanti -