>

Guide/vägledare

Jo de är på lika linje som med skyddsänglar, de är någon/några som vi är tilldelade vid vår födsel, några följer oss livet ut andra finns med oss under en viss tidsperiod i livet. 
Då vi går från barn till ungdom, från ungdom till vuxen eller från vuxen till äldre.

Våra guider/vägledare kan vara vem som helst, allt ifrån en älva, en björn eller en indian, de representerar våra förmågor, våra kvaliteter, våra kreativa sidor samt vårt tankesätt. 

De är med oss för att ge oss styrka till att kunna ta bra beslut i livet, för att vi skall kunna hjälpa andra människor eller för att hjälpa oss själva att bli mer medvetna om vårt eget jag.

Våra guider/vägledare besitter stora krafter som många av oss inte känner till men lär man sig att använda sig av dessa kan man utveckla förmågan att bli mer samspelt med sig själv. 
Det får inte glömmas bort att de är du och du är dem och deras förmågor som de bidrar med förstärks hos oss människor. 

Om vi låter våra guider/vägledare träda fram och låter dem visa sina egenskaper kan vi förbättra både vårt fysiska och psykiska välmående och finna ro de stunder i livet då händelser och upplevelser går emot oss.

Det är sagt att vi bara har tre (3) vägledare, detta menar jag inte stämmer. 
Det jag menar är att vi under livets gång kan ha fler guider/vägledare vid vår sida, vi utvecklas, vi växer och blir starkare. 
För att kunna göra detta använder vi flera av våra guider/vägledares olika egenskaper, genom dem uppnår vi vår fulla potential.

Vid vår sida har vi också det som kallas för kraftdjur, men de träder fram då behovet är som störst, eller när du ber dem om att finnas vid din sida. 
Detta kommer tas upp vid ett senare tillfälle.
Så kortfattat är en guide/vägledare vid din sida för att vägleda dig genom livet, hjälpa dig att uppnå den du är menad att vara. 
De stärker dina förmågor och egenskaper så att du kan nå dina drömmar eller de mål du har satt upp för dig själv.

Har du exempelvis en björn som en spirituell guide/vägledare, betyder detta att du har helande förmågor då björnen representerar den läkande kraften som hjälper kroppen att reparera sig på kort tid. 
Så en healer till exempel har alltid med sig en eller flera guider/vägledare i sitt arbete, vilka hjälper den som utövar detta.
Björnen står också för en inre styrka och intelligens.

Kom ihåg att dina guider/vägledares förmågor är uttryck för din egen person.
Man kan också ha en mus som kraftdjur, ja den är liten men mycket listig, smart, självsäker och trygg, detta är också egenskaper som speglar dig. 
Detta är bara några få exempel på vem eller vad vi kan ha vid vår sida genom livet, vad dessa kan hjälpa oss med då behovet finns.

Många av oss använder sina Guider/vägledare regelbundet i sin vardag och de blir en stor del i deras liv, men inte fören man faktiskt vågar att ta kontakt och känner deras närvaro kan de fullt ut bidra med sina egenskaper och förmågor. 
Det är nämligen så att några av oss är mindre mottagliga då vi många gånger undermedvetet stänger ute det vi inte fysiskt kan se eller ta på, medans andra har öppnat sina kanaler och har skapat liv i sina guider/vägledare vilka då bidrar till att man känner sig mer hel inombords.

Jag vill igen påminna om att vi alla har olika uppfattningar om vad en guide/vägledare representerar eller står för, men vi kan alla vara eniga om en sak, att de är här vid vår sida för att hjälpa och guida oss genom livet.

"Text skriven av vår vägledare Annette, bilder är lånade från webben."

Lämna gärna en kommentar

Guide/vägledare - Schanti -