>

Healing

Genom århundranden har healing varit en behandlingsform som folklig tradition världen över.
Ordet healing betyder "Att göra hel", många använder också ordet handpåläggelse.
Healing är en heltäckande och traditionell mänsklig process där man genom handpåläggning, bön, energibalansering eller liknande spirituellt orienterade metoder har en önskan om att hjälpa andra människor till bättre livskvalitet och till bättre hälsa.  
Så väl psykisk, fysisk som andlig.

Healing är en naturlig förmåga som kan stärkas och vidareutvecklas.                                 Den helande kraften anses komma ifrån en gemensam källa, den läkande kraften.       En källa som representerar kärlek, sanning, visdom och intelligens vilken är en naturlig del av livets existens.

En person som ger healing har en naturlig förmåga att kunna överföra energier till andra människor och på det viset sätta igång en läkande process. 
Energin blir som oftast kanaliserad från en utomstående källa, den kommer normalt inte från personen som ger healing.
Detta försiggår som så att helaren lägger sina händer på kroppen till den person som blir behandlad eller så arbetas det med energifälten som omger kroppen.                              
(De olika lagren av auran)

Människan har en energikropp i tillägg till sin fysiska kropp, denne omger den fysiska kroppen. Detta energifält är det biodynamiska fältet eller som det oftast kallas Aura. Auran består av flera lager med olika egenskaper.                                                                         (Detta kommer du inom kort kunna läsa mer om under "Aura")

Alla våra tankar, känslor och medvetande har en stor inverkan på denna energikropp.    
Obalans och sjukdomar kan ofta visa sig i auran innan de slår ut som fysiska symptom.
Alla människor har ett regleringssystem som följer ett nätverk av osynliga energibanor i och utanför kroppen. Dessa energibanor ser till att alla delar av människan blir tillförd en vital kraft med den styrka och frekvens som passar för just den aktuella energibanan och de tillhörande organen.

Kroppen fungerar optimalt när energin flyter fritt i energibanorna och den har då stor motståndskraft gentemot negativa påverkningar vilket resulterar i att kroppen håller sig frisk. Om någon av dessa energibanor blir blockerade eller kommer i obalans kan sjukdomssymptom framträda.

Många menar att de flesta sjukdomar och symptom har nära anknytning till vår livsstil, tankegång och känslomässiga uppfattning. Det som kallas för sjukdom kan alltså ofta vara blockeringar som stör energiflödet i vår aura eller i den fysiska kroppen.        
                                                                                                         
Den fysiska kroppen förs i naturlig balans när energin flyter harmonisk och fri.
När dessa energier störs är det något som många helare kan känna och uppfatta.              
De kan då leda energin tillbaka till de ställen där det behöver öppnas upp för att den naturliga energiströmmen igen skall kunna flöda fritt.
Värt att nämna, healing är ingen mirakelkur mot sjukdom!

Healing är en naturlig metod där inre och självläkande processer görs verksamma.            
En person som utövar healing är en person som kan hjälpa till med att sätta igång eller förstärka dessa processer.

Vilka användningsområden har då healing?

Healing är en omfattande och riktad behandling som verkar på hela människan.              
Man kan säga att effekten av healing inte avgörs av vilken medicinsk diagnos eller sjukdom en människa har.                                                
Vid användande av healing behandlas hela människan och inte bara isolerade sjukdomstillstånd.
Människor svarar hela tiden olika på den behandling de får, några kan uppleva att bli helt fri ifrån smärtor eller må betydligt bättre vilket andra former av behandling inte har uppnått.                
Medans några känner att det inte har gett någon hjälp eller effekt alls.                                      
Detta är alltså som alltid väldigt individuellt.

En helare ser inte sjukdom och människans totala livssituation som något isolerat utan menar att känslor, tankar, inre spänningar, sorg, livssituationer och konflikter kan ta sin form i en fysisk sjukdom.
Som helare ser man ofta en inre förlösning och försoning, de som tar emot healing känner sig ofta mer fyllda av energi, de upplever att de får en bättre kontakt med sina känslor och får en större glädje till livet vilket gör att de sover bättre och får en inre ro.

Lämna gärna en kommentar

Healing - Schanti -