>

Indigobarn

Indigobarn är ett barn som har levt många tidigare liv och kan därför uppfattas vara mycket äldre än den faktiska åldern. 
De har kommit hit till jorden för att skapa ett nytt samhälle som skall grundas av kärlek, av hopp och tron på att en ny tid kommer. 
Indigobarn blir också kallade krigare.

Indigobarn har en indigo färgad aura, deras kall är att stå upp för andra och hjälpa dem som av någon anledning har det svårt, de hjälper till där hjälpen främst behövs, exempel på detta om ett annat barn till exempel blir mobbat, då vill detta indigobarn ingripa för att beskydda den drabbade och kämpa för dennes rätt.
Indigobarn är ofta barn som blir missförstådda i vårt samhälle, detta på grund av deras rastlöshet och högfrekventa energi. 
Med detta menas att dessa barn kan ha svårt att hantera stress, ofta känner oro, aggressivitet, har koncentrationssvårigheter, ofta dagdrömmer och eller har svårt för att sova eller komma till ro om kvällen.

Under en dag tar indigobarn in så många intryck och andras energier att det medför till att de inte klarar av att kontrollera sin energi då de är så sensitiva och känslosamma. 
Med tiden då de blir äldre lär de sig oftast att urskilja sitt eget med andras då de känner sig själv bättre och har förståelse för sitt eget jag.
Det är dock inte alla som har förståelsen för det så både dem själva, omgivningen, familjen, vänner och bekanta vet inte om att de är eller har ett indigobarn. 
Detta leder ofta till att dessa barn kan få en diagnos så som ADHD/ADD, koncentrationssvårigheter eller rent av blir kallade för att vara ett orosmoment för sin omgivning.

Under följer några kännetecken för indigobarn;

 

 • Sensitiva
 • Väldigt känslosamma
 • Frispråkiga och är inte rädd för att ensam stå upp för sina åsikter och tankar
 • Godhjärtade, väldigt omhändertagande och tröstar gärna
 • Mediala
 • Ofta väldigt klarsynta
 • Rättvisa
 • Sårbara
 • Väldigt kreativa, ofta duktiga på att teckna/måla, spela något instrument eller något annat där de kan få uttrycka sina känslor
 • Har ofta en god kontakt med djur och känner sig nära anknuten naturen
 • Ärliga
 • Något tillbakadragna
 • Intelligenta
 • Har ett stort ordförråd
 • Deras utseende är speciellt, ofta mycket vacker med väldigt klara och intensiva ögon, ögonen har också ofta en djup färg.
 • De har förmågan att avslöja lögner och skiljer på det som är sant eller falskt
 • Spontana
 • När de blir äldre har de ofta ett stort intresse i vad som händer i världen och vill gärna genom till exempel volontärarbete hjälpa till och förbättra den
 • God människokännare
 • Kan ha svårigheter med att bli tillrättavisad
 • Orolig
 • Har typiska ledaregenskaper
 • Känsliga för konstgjord mat (E-ämnen, kemikalier och andra ämnen)
 • Har en tendens att lätt bli deprimerade

Dessa barn har kommit till oss för att lära oss tänka i nya banor och leva mer förenade. 
Misstänker du att du har ett indigobarn skall du inte vara rädd för att prata med ditt barn om detta för de flesta vet faktiskt vem de är. 
Men vissa kan ha svårt för att prata och dela med sig just för att de är rädda att inte bli förstådda. 

Du kan genom att erkänna för dig själv att du har ett indigobarn och ta lärdom av det få en betydligt bättre och mer harmonisk vardag där ni tillsammans hanterar dagen mycket bättre.
Det kan också tilläggas att ett indigobarn som lever i ensamhet utan att vara förstådd eller får användning av sina förmågor kan hamna i en depression eller ha en dålig självkänsla så var lite observant och lyhörd. 

Indigobarn är barn som föds in i alla olika familjer, kristallbarn däremot är något annat, detta kommer vi skriva mer om i ett eget inlägg. 
Jag själv har ett indigobarn, ett kristallbarn och ett barn som är en blandning precis som mig själv.
Kommentera gärna era tankar om detta, jag tror det nämligen är något som många människor känner igen.

"Text skriven av vår vägledare Annette, bilder är lånade från webben."

Lämna gärna en kommentar

Indigobarn - Schanti -