>

Intuition

Intuition kan uppfattas som en fysisk reaktion, att man känner rysningar eller har en känsla av nervositet i magen.Någon upplever det som en överbevisande tanke, en känsla eller att man bara vet.                        
Intuition är en omedelbar uppfattning eller förståelse utan hjälp av reflektion eller erfarenhet.

Intuition uppstår när känslorna, tankarna eller kroppen vet mer än vad ditt medvetande jag gör, den upplevs också olika från person till person.                                                                    
Du kan inte förklara när var eller hur, du har bara en känsla av att du vet något.
Det är inte alla som är duktiga och kan lyssna till sin intuition, de överser den eller tror att de dem känner inte är rätt.                            
Om man är osäker så kan man träna på att gripa tag i den och verkligen känna efter hur den känns.
                                                                                                                                                     
Försök att tolka signalerna och det dem försöker att berätta för dig så att du kan förstå vad den betyder.
Intuition kan vara tankar eller känslor som dyker upp eller att du får känslan av att någon säger till dig vad som är rätt.                
Din intuition kan hjälpa dig att ta de val som är rätt och riktiga om du bara vågar förlita dig till den.

I dagens stressiga samhälle tar man ofta val utan att vara medveten om konsekvenserna av dessa.
Känn efter först innan du tar dem så att du inte går miste om några goda möjligheter. Ofta tyr man sig till andra för att få råd och hjälp i stället för att lyssna till sin egen intuition och vad den vill berätta, utmaningen då är att våga lita på sig själv, att det man känner är rätt.

Kan man lita på intuitionen?    
                                                                                               
Önsketänkande, känslor, kunskap, och associationer är alla konkurrenter till intuitionen och det kan vara svårt att skilja de åt.              
Det krävs självförtroende och erfarenhet för att fullt ut våga följa sin intuition, att tolka den rätt, lita på den och använda den.              
Den kan slå fel ut om man flätar in den i rationellt tänkande och tolkar den fel.

Hur använder man intuitionen?                                                                                                          

Om du vet hur du fångar upp din intuition så försök att förstå vad den vill säga dig, lär dig tolka signalerna så du förstår vad de betyder. Den kan komma i form av tankar eller i känslor, eller så får du bara en känsla av att du vet.

Man måste träna på att kunna känna efter hur den är och hur man lägger märke till den.
Intuitionen kan vara till god hjälp i din personliga utveckling, när du står inför ett avgörande val eller skall ta ett viktigt beslut i olika situationer gällande ditt liv och din framtid, den kan också leda till nya möjligheter om du bara lyssnar till den.                                                                                                                                                                                        .

Lämna gärna en kommentar

Intuition - Schanti -