>

Kanalisering

Kanalisering kan sägas vara ett samlat begrepp gällande att motta information ifrån "den andra sidan", andra dimensioner eller vad man nu vill kalla det.

Det kallas för kanalisering därför att den som mottar informationen fungerar som en kanal.              
Det finns antagligen lika många källor att kanalisera som olika sett att göra det på.
Du kan se på dig själv som en vägledare.    
                                                                                         
Under kanaliseringen så förmedlar man det som ens hjälpare/guider önskar att säga, här kan du också ställa frågor under tidens gång.
Ofta visar det sig att de frågor som du tänkt att ställa redan genom hjälparna/guiderna har blivit besvarade, det kan också visa sig att de inte är så viktiga i förhållande till den information som du redan har delgivits.

En kanalisering sker på så vis att man genom att vara en kanal mottar information med hjälp av universum, i samarbete med guider och ditt högre jag.
Man öppnar upp sig för universum och ber den högre makten att kommunicera med dig för att din väg och val skall bli enklare.          
Det är viktigt att förstå, det är du själv som i slutändan tar de avgörande valen/valet.        
Universum kan bara visa dig möjligheterna.

Informationen kan komma i form av bekräftelser på saker du undrat eller varit osäker över.
Information om energin i de olika medvetenhetskropparna det vill säga, fysisk, emotionell, mental och spirituell.
Du kan få information gällande dig själv där du blir medveten om din styrka och dina potentiella förmågor.  
                                                                                                                                       
Du kan också bli medveten om vad som är utmaningen i förbindelse med arbete, familj, äktenskap med mera.
Man kan motta information i form av symboler, bilder och känslor.                                              
I vissa fall så kan även en själ visa sig, någon som gått bort så som en förälder, mor/far förälder en vän och så vidare.                              
Dessa har oftast en önskan om att visa att de stöttar dig och finns vid din sida, att de älskar dig eller att de har något att förmedla.  

Lämna gärna en kommentar

Kanalisering - Schanti -