>

Kristallbarn

Skillnaden mellan kristallbarn och indigobarn...

När man kommer i kontakt med ett indigobarn är man ofta också i kontakt med ett kristallbarn så här nedan följer en förklaring på vad som skiljer ett kristallbarn från ett indigobarn.
Kristallbarn blir född till denna jord av samma grund som indigobarn, det vill säga för att upplösa det gamla samhället och hjälpa oss att bygga upp ett nytt där kärlek ligger till grunden för att vi skall lyckas.
 
Den nya tiden ligger framför oss och den kommer att bli mer andlig och jordnära. 
Förmågor som vi människor har förträngt kommer att bli en naturlig del av oss igen.
Kristallbarn väljer sina föräldrar med omsorg och föds oftast in i väl fungerande familjer. 
Det betyder inte att dessa familjer nödvändigtvis är välbärgade utan att de är mer medvetna om den andliga atmosfär som finns kring oss och de har lättare för att vägleda sina barn genom denna.

Vad som skiljer indigobarn och kristallbarn åt är att kristallbarn har ett mer utvecklat medvetande.
De har bland annat förmågor så som telepati och healing. 
Indigobarn kan även de lyckas i sin telepatiska och helande utveckling men där krävs det mer träning för att de skall bli bekväma i sin uppgift. 
Kristallbarn har inte heller den samma krigarsjäl som indigobarn har utan har fler mediala och kärleksfulla förmågor.

Den största skillnaden mellan ett kristallbarn och ett indigobarn är indigobarnets sätt att vara "krigare" på. 
De är små upprorsmakare som gör uppror emot allt i kärlekens namn medans kristallbarn är mer lugna av natur och sprider sin kärlek genom deras varma livstid och höga energi.
Kristallbarn är mycket mer stabiliserade medans indigobarn är mer oroliga och deras humör går väldigt upp och ner. 
Deras aura skiljer sig också åt, kristallbarn har en klar och ren aura som ser ut som en kristall medans indigobarn har en aura i indigofärg.

Det finns också barn och unga vuxna som har en blandning av kristall och indigo aura.

 • Ett kristallbarn kan uppvisa följande egenskaper;
 • Intensiva ögon med stort djup
 • Väldigt kärleksfulla (De gör ingen något ont)
 • De lever i hjärtats centrum (De är styrda av hjärtat och inte av sitt ego)
 • Sensitiva och empatiska (Kan uppfatta små detaljer och känslor i olika miljöer)
 • Telepatiska (Kan börja prata i sen ålder)
 • Balanserade och självsäkra
 • Kan ha andliga/mediala förmågor
 • Väldigt trevliga, hövliga, snälla, förlåtande, lyckliga och harmoniska
 • Filosofiska (Tänker gärna länge innan de delar med sig av sina meningar)
 • Har god kontakt med djur och natur
 • Spontana i sina kärleksförklaringar
 • Kärlek och musik ligger nära hjärtat (Någon kan till och med sjunga innan de börjar tala)
 • Tycker inte om och undviker stressande och stökiga omgivningar
 • Kan bli överstimulerade och behöver mycket tid för sig själv för att kunna koppla av, ofta genom att använda meditation som ett verktyg.
 • Känner sällan rädsla eller ångest
 • Omger sig ofta av elektroniska saker
 • Kan känna stor frustration om de inte klarar att skapa den verklighet som de önskar
 • Kan komma i kontakt med änglar, avdöda släktingar andra naturliga väsen eller goda enheter

Dessa barn som lever bland oss utan att vi tänker över det, de lever faktiskt för att vi skall kunna öppna våra ögon och lära oss leva i ett mer sammansatt liv fyllt av kärlek för och till varandra. 
Så jag hoppas igen att du har eller är ett av dessa två olika barn och att du inte är rädd för att prata om det. 
För skall de kunna sprida sitt budskap och uppnå deras mål här på jorden så måste det nämligen lyftas och pratas om.

"Text skriven av vår vägledare Annette, bilder är lånade från webben."   

Lämna gärna en kommentar

Kristallbarn - Schanti -