>

Meditation

Vad är meditation?

Ett sinne och en själ som är närvarande i ögonblicket är meditation.
Meditation är inte en handling, det är konsten att släppa taget utan ansträngning.
Ett sinne och en själ som är lugn utan förväntningar är meditation och den ger otaliga fördelar, vilka är djupare än den djupaste sömn.
Desto djupare din vila är, desto mer dynamisk blir du i aktivt tillstånd.
Det finns många olika sätt man kan meditera på, många tekniker som var och en kräver en del men du behöver inte följa någon regelbok för att kunna meditera.

Målet med all meditation är att få kontroll över sitt sinne och bli fri från stress och bli bättre känd med sig själv, så att man kan ha ett avslappnat förhållande till problem och situationer som kan uppstå i vardagen.
För den som är andligt intresserad så vill det också ge en bättre insikt gällande sig själv vilket leder till att man får bättre kontakt med sin andliga sida.

Många kan tänka att meditation inte är tillräckligt för att bli fri från stress och problem man har i sin vardag och problemen förvinner naturligtvis inte men meditationen kan hjälpa dig att på ett bättre sätt hantera dem.
Regelbunden meditation reducerar stress och frigör negativa energier,  vilket leder till att man blir klarare i sin tanke och känner sig bättre till sinnes.

Varför mediterar man?

Det finns många olika mål med just meditation.
Genom meditation kan man öka sin medvetenhets nivå till ett stadium där man inte längre begär något.
Meditation är en teknik som genererar en visdom, att kunna se saker för vad de egentligen är.
Meditation är ett verktyg att använda för att bekämpa och förebygga stress, att hitta inre frid.

Den bästa effekten av att meditera ges om man gör det till en vana, en livsstil.
Vår kropp och vårt huvud behöver tid till att anpassa sig till förändringar, vår tanke och handlingsmönster behöver repetition för att komma ihåg.

Det kan liknas vid att ha ett bra kosthåll, det hjälper inte att äta sunt en vecka för att sedan kunna kalla sig för att vara sund.
Man måste förändra på sina kostvanor och även sina tränings vanor.
Precis så är det med vårt tankesätt. Ju mer vi tänker på det, ju mer tror vi på det.
Har vi ett lugnt sinne och övar oss på att inte stressa upp oss i olika situationer vill vi snart märka att tankarna automatiskt är mer positiva till det som innan känts tungt.

Hur mediterar man?

Meditation utförs genom att ha fokus på en sak, ett koncept, ett ord eller en känsla.
Några använder sig också av olika mantran som ett verktyg till sin meditation.
Det vanligaste är dock att koncentrera sig på sin andning, både på utandning och inandning.
Man kan meditera i olika ställningar, den mest vanliga som förknippas med meditation är Lotus – ställningen, då man sitter man med bena i kors, rak i ryggen och händerna vilande i knät.
Hitta den ställning som är behaglig just för dig så du känner dig komfortabel och kan slappna av.
Det finns även dem som ligger på ett mjukt underlag och någon sitter i en skön stol så det finns absolut inte något krav på att du måste sitta i Lotus – ställning för att kunna meditera.
 
En inre resa med meditation.

Meditation är att dyka djupt in i ditt inre och få din själ tillbaka till dess källa.
Under meditationen är ditt sinne vaket och alla dina organ i djup vila.
Vila i det svala, fridfulla och klara djupet i ditt väsen.

Stress är den mest vanliga diagnosen som finns och det motsatta till stress är ro och frid i både kropp och själ, varje gång du mediterar vill du uppleva detta.
Med tiden kommer du förstå att du inte behöver den stress du känt innan, inte heller de negativa tankarna.

Meditation är något som används mer och mer, och även läkare föreslår ofta meditation till sina patienter, just för att alla kan meditera.
Man behöver inte ha spirituella intressen, meditation handlar om att öva sig på att slappna av så mycket som möjligt så det blir en naturlig del av dig.

Att slappna av och meditera.

Tror du att meditation är djup koncentration? Då kommer du bli överraskad.
Meditation är inte koncentration – det är att släppa taget.
Att släppa taget om aggression, frustration och händelser man upplevt.
Att släppa begär och planering inför framtiden.
Meditation är att acceptera ögonblicket och leva i varje ögonblick fullt ut.
Meditation är att du kan och vågar släppa taget.