>

Medium

Mediumskap och det att vara medium.

Andevärldens språk består till 75 % av känslor.
Anden försöker att nå mediet via aura, chakra och via sinnet.
En ande klarar att uppnå kontakt med mediet genom känslor, förnimmelser, telepatiskt språk bland annat.
Då företar anden en lägre vibration och på det viset får kontakt med mediet.

Det är viktigt att ha en inre balans och skapa harmoni med sig själv.                                          
Via styrkan av intuitionen kan vi kontrollera sinnet genom att skapa stillhet.                        
Detta är viktigt för att man skall kunna uppnå ett inre lugn och frigöra sig för kontakten med andevärlden, utvidga sin aura och uppnå en högre frekvens.                                                
Man kan också skapa denna stillhet inom sig själv med hjälp av meditation.
Mediets jobb är att finnas där för anden och stötta den.
Det är viktigt att känna sig komfortabel med sin egna fysiska kropp inför en seans.            
Mediterar man först kan man vara mer avslappnad och frigöra sig från vardagliga tankar och utvidga sin aura.    

Genom att utvidga sitt fokus och ta vara på sin intuition uppnår man en högre frekvens och blir då genom detta mer mottaglig för anden. Inom mediumskap pratar man om subjektiv klarsynthet, objektiv klarsynthet och klarhörsel.
Förklaring till dessa begrepp följer här under.

Subjektiv klarsynthet 
Innebär att man ser symboler, färger, bilder och eller film i sitt inre.
Detta är den mest vanliga formen för klarsynthet och det är denna form vi använder när vi mediterar eller visualiserar.

Objektiv klarsynthet
Betyder att man faktiskt ser anden som att den var fysiskt närvarande.
Skuggor, siluetter och ljus ligger också inom detta begrepp.

Klarhörsel 
Är en form av telepati och refererar till förmågan att motta information i form av ljud, ord och tankar vid sidan av våra övriga och mest vanliga fem.                                        
Det är väldigt viktigt att öva på detta så att man kan skilja mellan det som kommer ifrån en själv och från det som kommer från andevärlden.

Vi pratar också om mentalt mediumskap och fysiskt mediumskap.
Mentalt mediumskap är det vanligaste och innehåller två kategorier, kontroll och uppfattning.

Medium via kontroll har förmågan att gå i trans, vilket ger anden möjligheten att prata genom mediet med mediets röst eller att mediet skriver automatskrift styrt av anden.

Medium via uppfattning, då jobbar anden via mediets sinne och mediet kan se, höra och eller känna bilder, ljud och känslor. Mediet mottar då intrycken subjektivt eller objektivt.

Fysiskt mediumskap är inte så vanligt, detta för att det tar lång tid att utveckla denna färdighet, det är en mer direkt form av mediumskap där alla som är närvarande blir vittne till de samma fenomen.                                                                               Anden kan då prata med sin egen röst genom mediet eller materialisera sig som tillexempel ektoplasma så alla kan se han/henne, anden kan då även få saker att sväva och förflytta sig runt omkring utan något synligt stöd.

Trans mediumskap betyder att man låter andens energi komma igenom mediets aura.    
Hjärnan är då avslappnad och närvarande så att anden kan överta och kommunicera genom mediet.
Mediet har kontroll och tillåter anden att överta.                                                  
Som trans medium kan man prata om filosofi och sanning ifrån andevärlden.                 Mediet kan utföra automatskrift eller också måla/teckna bilder.                                             Mediet låter vid dessa tillfällen andevärlden komma tätt intill sin eteriska aura.

Plattform arbete, då jobbar mediet från ett podium där ett flertal människor är närvarande i salen nedanför.                                              
Det rekommenderas då att använda ca 10 - 15 minuter per klient.
 
Vid indirekta plattforms arbeten vet inte mediet vilken person som befinner sig i salen som budskapet är riktat till.    

Vid direkta plattforms arbeten blir mediet väglett direkt till den mottagaren i salen som beskedet tillhör.

Kanalisering av filosofi är när mediet går in i ett tillstånd i trans och låter anden komma igenom för att förmedla filosofi.                    
Anden använder då mediets egna röst för att förmedla sitt budskap eller att mediet skriver automatskrift styrt av anden.

Lämna gärna en kommentar

Medium - Schanti -