>

Pendel

De flesta av oss kanske bäst kommer ihåg användning av pendel från vår ungdom då vi genom att hänga en ring i ett hårstrå kunde fråga hur många barn vi skulle få, av vilket kön, om vi skulle bli gift och så vidare.

Pendeln är ett redskap för vår intuition, pendeln har i sig ingen kraft eller vilja om man hellre vill uttrycka det så.
Pendeln är ett redskap som förmedlar det vi redan "vet" i vårt undermedvetna eller genom vår intuition.                                                          
Därför är det vi själva som bestämmer åt vilket håll pendeln skall röra sig för ett Nej, ett Ja, ett Vet inte eller för ett Vill inte svara.                                                                                                                  
Du programmerar ditt undermedvetna - inte själva pendeln.
Börja med att bestämma dig för åt vilket håll du vill att pendeln skall röra sig för ett Nej, Ja och så vidare.                                            
Jag brukar sitta med armbågen på bordet eller på ett armstöd där jag låter pendeln hänga från handen -  säg, ge mig ett Ja.              
Om pendeln rör sig åt rätt håll vilket du bestämt på förhand för just ett Ja då gör du detsamma för Nej.                                                        
Om pendeln inte rör sig år rätt håll, då hjälper du själv till och gå inte vidare fören detta är korrekt.

När detta är klart och du vet att pendeln går åt rätt håll för respektive Ja eller Nej och så vidare kan du nu börja ställa dina frågor.
Det är viktigt att du ställer dina frågor en åt gången och att det är frågor som kan besvaras genom ett Ja och ett Nej.                    
Många av oss har en tendens att uttrycka oss på fel sätt då vi ställer en fråga, då får vi inte heller ett riktigt svar.
När du väntar på ditt svar så sitt helt stilla, försök att inte ha några förväntningar eller att du är upptagen av andra tankar som kan störa.                                                                            
Det är här den stora utmaningen finns, att kunna sitta helt still medans man väntar på sitt svar.  
Om du medans du väntar tänker på det svar du vill ha, kom då ihåg att pendeln kan ge fel svar, alltså, du får det svar du önskar vilket nödvändigtvis inte är det riktiga.
Men klarar du att koppla bort dina tankar helt medans du sitter stilla och väntar på ditt svar så kan det svar pendeln ger vara otroligt exakta.                
                                                                       
Det kan vara smart att börja ställa enklare frågor, saker som inte är så viktiga för dig och som du kan få svar på ganska direkt.                
Du kan till exempel fråga om vilken dag du får paketet på posten som du beställt eller väntat på. När du sedan känner dig trygg med användningen av din pendel kan du börja ställa de frågor som betyder lite extra, de som är mer viktiga för dig.
Pendeln har också andra användningsområden så som till exempel att hitta vattenådror med mera.                                                                                                                                                        

Ha i tanken att innan du använder pendeln så kan det vara bra att du mediterar en liten stund, detta för att du skall vara så avslappnad som möjligt både i kropp och sinne.
Man kan säga att i princip varje föremål som hänger i en tråd eller i en kedja är en pendel.  
Pendel finns i alla former både när det gäller material och design.                                            
Det kan vara allt ifrån sten, glas, metall, trä och så vidare.                                                                
När du skall köpa en pendel, lyssna då till din intuition och känn efter vilken pendel ditt val faller på.                                                                
På detta vis har du redan innan använt dig av din intuition. 

Lämna gärna en kommentar

Pendel - Schanti -