>

Om Schanti

Hej!

Schanti är ett nystartat företag som gått från idé till handling.
Och finns tillgängliga på marknaden i både Norge och Sverige.
Schanti erbjuder medial, andlig och traditionell vägledning via telefon och Mailsvar
Schanti har vägledare från både Norge och Sverige, allt för att tillgodose Dina önskemål på bästa sätt.

Vårt mål är inte att bli störst - vårt mål är att leverera högsta kvalitet utifrån varje enskild kunds behov. Bättre med kvalitet än kvantitet.

Varje enskild vägledare inom Schanti har genomgått arbetsprov som garanti för respektive vägledares kunskaper och förmågor.
Certifiering av våra vägledare är en självklarhet för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Våra vägledares högsta ambition är att förbättra människors välmående, välbefinnande och ge en personlig utveckling för varje enskild kund.

Varje enskild vägledare jobbar givetvis utifrån ett synnerligen professionellt, seriöst och etiskt synsätt. Och självklart har vi tystnadsplikt. Diskretion, vår hederssak!
Respektive vägledares egenskaper finner Du under fliken ”Vägledare”.  

Få klarhet – Vänd Dig med förtroende till Schanti! 

Välkommen!  

Med vänlig hälsning
Karåla Wikström

Lämna gärna en kommentar

Karåla Wikström - Schanti -